شورای حل اختلاف کمالشهر

این وبلاگ حاوی نظرات ،پیشنهادات وانتقادات مراجعین محترم شورای حل اختلاف کمالشهر خواهد بود.

راهنمای مراکز قضائی وانتظامی کرج بزرگ

شعب 1-2-3-4-5-6

امورسرپرستی

شعب یک ودو

شعبه 80تجدیدنظر

شعبه 80کیفری استان

دادگاه خانواده

کرج میدان نبوت بلوارملاصدرا-روبروی پارک نبوت تلفن:2525005

اجرای احکام خانواده

شعب خانواده

9-11-15-17-19-22-25-27-28-31-

دادگاه انقلاب

میدان آزادگان ابتدای خیابان برغان 2527744

شعب

1-2-3-4

شعب عفووبخشودگی

دفتردادستان

دادسراها

دادسرای مراکز

کرج ضلع جنوبی زیرگذرطالقانی تلفن 2702741

شعب دادیاری

1-2-3-6-7-11

شعب بازرسی

22-193-4-15

دادسرای ناحیه یک 

میدان آزادگان ابتدای خیابان برغان تلفن:2527744

شعب دادیاری

9-13-12

شعب یازرسی

1-2-5-6-7-21

شعبه 7اجرای احکام کیفری

دادسرای ناحیه 2فردیس

جاده ملارد-اول خیابان اهری تلفن 6642222

شعب دادیاری

16-18

شعب بازرسی 8-9-10-11-23

شعب دادگاه

126-127-128-129

شبه 8اجرای احکام کیفری

دادسرای ناحیه 3دولت آباد

دولت آباد-بلوارعلامه جعفری روبروی شهرداری منطقه 9تلفن:2711167

شعب دادیاری

22-23-24-25-26-27-15

شعب بازپرسی 12-13-14

دادسرای ناحیه 4حصارک

ابتدای 45متری گلشهر-روبروی پمپ بنزین حصارک تلفن :3-4501100

شعب دادیاری

28-29-30-31-32

شعب بازپرسی17-16-18

شعبه 125دادگاه جزایی

شعبه 9اجرای احکام کیفری

دادسرای ناحیه 5 ماهدشت

ماهدشت-نرسیده به میدان جنب پمپ بنزین ماهدشت تلفن :7385913

شعب دادیاری 33-34

شعب بازپرسی

شوراهای حل اختلاف

مجتمع مرکزی

میدان نبوت بلوارملاصدرا-رویروی پارک نبوت تلفن:2516440

نوبت صبح

2-19-30-31-98-99-104(دعاوی خانوادگی)

18-25-(حقوقی کیفری)32(جرائم اطفال)

4-جرائم راهنمائی ورانندگی

106-دعاوی مربوطبه تخلیه اماکن مسکونی

نوبت عصر

روزهای زوج

1-موسسات مالی واعتباری

7-امورمربوطبه ایثارگران

13-خانواده :15-17-20-22(حقوقی کیفری )

روزهای فرد

6-دعاوی مربوط به تخلیه اماکن مسکونی

9-تخلفات بهداشتی

27-امورمربوط به بیمه

16-21-26-(حقوقی کیفری)

مجتمع شماره 2شورای حل اختلاف

کرج میان جاده تقاطع شهیدحدادی وسرداران شهیدتلفن:3517777

صبح 14-45-46-49-55-56-58-(حقوقی کیفری)

59(دعاوی مربوطبه تخلیه اماکن مسکونی)

حوزه 54-51هرروزعصر

مجتمع شماره 6شورای حل اختلاف

فردیس-بین فلکه 2و3-ساختمان دادسرای سابق تلفن:6507777

صبح-3(دعاوی خانوادگی)

33(دعاوی مربوط به تخلیه اماکن مسکونی )

34-120-(حقوقی کیفری)

عصرروزهای زوج

38(دعاوی خانوادگی)

35-12-10(حقوقی کیفری )

روزهای فرد

11(تخلفات بهداشتی)

37-39-40(حقوقی کیفری)

مجتمع شماره 4شورای خل اختلاف (عظیمه)

میدان طالقانی روبروی رادیوکرج تلفن :2532857

صبح69-73-74-75-77-(70-71-72مستقردردادگستری)

اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تلفن:2532860

شورای حل اختلاف دادسرای مرکزی

کرج-ضلع جنوبی زیرگذرطالقانی تلفن :2702741

105-107-108-109-113-114

حوزه های شهرهای اقماری شورای حل اختلاف

آسارا5270102 روزهای زوج          نوبت عصر(حقوقی کیفری)

آداران 5342401 روزهای زوج        نوبت عصر(حقوقی کیفری)

نساء 5282545 روزهای زوج         نوبت عصر(حقوقی کیقری )

گرمدره 6101436هرروز                نوبت عصر(حقوقی-کیفری  )

مشکین دشت 6216666

روزهای زوج/نوبت عصرحوزه 2(حقوقی-کیفری)

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم دی 1388ساعت 22:5  توسط مدیریت شورای کمالشهر  |